Wat is de geschiedenis tot nu toe?

Dit is voor Caro begonnen als droom van al een aantal jaren, vervolgens verpakt in twee aparte opdrachten voor het
LeerTraject Ervaringsdeskundigheid (van Lister Academie in Utrecht) en verder opgepikt en meegenomen door de LeerGang Maatschappelijk Ondernemen voor Herstelinitiatieven en Zelfregiecentra (van IPW en WijZijnMind! in Amersfoort).

De twee aparte opdrachten bestonden uit een herstelwerkgroep/peersupportgroep opzetten en kwartiermaken. Hierover kun je meer
lezen op Caro’s eigen portfolio! (die nog opnieuw moet worden geplaatst).
Beide opdrachten zijn goedgekeurd in het volledig afgerond LeerTraject Ed in februari 2019!

Van oktober 2018 tot juli 2019 is er door Caro deelgenomen aan de LeerGang MO, hier heeft ze kennisgemaakt met het businesss model canvas (BMC) en de Golden Circle (van Simon Sinek) en die is ze toen gaan uitwerken van alle informatie van dat moment.

Ook is ze zelf een opleiding gaan doen op het gebied van coaching (Systemisch en Energetisch Werken met Honden bij Kernkracht Academie in Nijmegen) en daar kreeg ze dezelfde tools, alsook andere informatie in handen.

Echter ze heeft al die tijd een PeerSupportGroep gefaciliteerd, welke ze door omstandigheden even tijdelijk moest stoppen. De bedoeling is om daar in 2020 weer mee te gaan starten. Hiervoor kan je je nu al aanmelden en het mooie is, dat je invloed hebt op de data en tijden. Geef deze dus aan!

Aangezien Caro graag projecten wil gaan doen, die gebaseerd zijn op PeerSupport, is het belangrijk om geld binnen te krijgen. En om dat geld binnen te krijgen, moeten de huidige plannen doorontwikkeld worden en dat kan ze niet alleen.

Ronald Oosterhof heeft zij leren kennen als gastdocent bij de LeerGang en Ronald heeft als externe adviseur Caro van advies voorzien, echter hij heeft zich door omstandigheden teruggetrokken. Hij draagt de organisatie nog steeds een warm hart toe en heeft toegezegd om ons op de achtergrond van raad en daad te voorzien. Wij danken Ronald voor alles wat hij voor ons heeft gedaan en nog gaat doen!

De eerste organisatievorm, waar sprake van was, was een stichting. Hiervoor heb je 3 bestuursleden nodig: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Direct kwam Thea Over in Caro’s gedachte als voorzitter. Ondanks een niet zo’n leuke start in 2014, gingen Thea en Caro elkaar door de jaren heen steeds meer waarderen. Thea was voorheen voorzitter en directrice van Vriend GGZ en Vriendenhuizen. Helaas bestaat Vriend GGZ niet meer en zijn alle activiteiten door reguliere aanbieders overgenomen. Caro heeft stage gelopen voor haar opleiding tot Persoonlijke Begeleider Specifieke Doelgroepen (GGZ) in een Vriendenhuis in Amsterdam. Wil je meer weten over dit gedeelte? Dat kan je vinden op haar website, als deze is bijgewerkt. Inmiddels heeft Thea besloten om een stap terug te doen. Ook Thea draagt de organisatie nog steeds een warm hart toe en heeft toegezegd om ons op de achtergrond van raad en daad te voorzien. Wij danken Thea voor alles wat zij voor ons heeft gedaan en nog gaat doen!

Caro is op FaceBook lid van een groep dames met autisme en daar waren een aantal reacties van Lesley Piccardt haar al opgevallen. Aangezien Caro zelf op de financiële administratie heeft gewerkt, dacht ze dat Lesley ook daarin geïnteresseerd zou zijn. Dat was natuurlijk een beetje niet zo slim om zulke aannames te doen, maar voor dat moment wel het startmoment om met elkaar in gesprek te gaan. Uit dat gesprek bleek Lesley het secretariswerk veel leuker te vinden en in overleg met Lesley, Thea, Ronald besloten om haar de functie van secretaris aan te bieden.

Na wat zoekwerk, bleek er in de PeerSupportGroep Schiedam iemand geïnteresseerd te zijn in de functie van penningmeester. Met een scholingsachtergrond op het gebied van financiën en meerdere gesprekken, bleek Jeroen Hoetmer bereid te zijn om de functie van penningmeester op zich te willen nemen, mits hij gesteund zou worden. Caro is in het verleden ook bestuurslid geweest met totaal geen ervaring op dat gebied. In overleg met Jeroen, Lesley, Thea en Ronald is er besloten om Jeroen de functie van penningmeester aan te bieden. Wij geloven in het bieden van kansen en groeien.

Gedurende het afgelopen 1,5 jaar zijn er verschillende samenwerkingen geweest, waarvan we nu op papier gaan verwoorden wat deze inhouden.

Natuurlijk zijn deze samenwerkingen/mogelijkheden bieders het noemen waard, want we zijn hun erg dankbaar voor de mogelijkheden die ze boden en ook in de toekomst mogelijk willen bieden:

  • WOT zuid: zij waren voor mentale en financiële ondersteuning op de achtergrond
  • Radiomakers van Aan de Schie: zij gaven de mogelijkheid om op de radio te komen (communicatie)
  • WijZijnMind! en IPW: zij gaven de LeerGang en ze faciliteren de mogelijkheid om hierop verder te bouwen (inspiratie)
  • Enik Recovery College: daar komt voor Caro de originele peer support vandaan, toen ze daar zelf werkte (inspiratie)
  • Herstelacademie Delft/Schiedam: zij gaven de mogelijkheid via hun DOELapp om mensen te wijzen op PSG Schiedam (communicatie)
  • GGZ Delflanden: zij wilden rechtspersoon zijn in 1 subsidie-aanvraag (steun)

In al deze ontwikkelingen heeft Stefan Vlaminckx met zijn media-bedrijf ook de nodige impact gehad. Hij zorgde dat Caro deze plek kon inrichten, alsook een community kon starten. Als je wil lid worden van de community, stuur dan een bericht via onderstaande contactinformatie!

Contactinformatie
mailen naar:
Bellen/sms/whatsapp:
info@peersupportprojecten.nl
(+31)6-30093890