Wat willen we bereiken?

We willen peer support voor ervaringen in ontwortelingen, worstelingen en andere levenservaringen voor iedereen beschikbaar maken, op een laagdrempelige manier en dat doen we door de (online en/of fysieke) ruimte te bieden/faciliteren in de vorm van projecten.

De projecten die we gaan aanbieden is op basis van de behoeftes van iedereen, die op zijn of haar manier deelneemt aan deze organisatie in oprichting.

Ons doel voor 2020 is in de juiste organisatievorm opgericht te zijn en onze huidige voorkeur gaat uit naar een coöperatie.

Hiermee kunnen we alle partijen een stem geven:

  • Deelnemers aan de projecten
  • Meedenkers in de organisatie
  • Samenwerkingspartners
  • Bestuur (die overigens ook deelnemers en meedenkers zijn) is eindverantwoordelijk voor de organisatie
Wat is PeerSupport?

Peer is een fruit, maar vertaald uit het Engels betekent het gelijke, gelijkwaardig of gelijkgestemde. Support komt uit het Engels en betekent steun.

PeerSupport betekent bij ons dat je van een gelijke, gelijkwaardige of gelijkgestemde steun krijgt op alle mogelijke manieren.

Online ruimte: een community

Caro heeft een online ruimte beschikbaar gesteld en als deelnemer/lid, meedenker/lid, samenwerkingspartner en bestuurslid kun je daar alle informatie vinden en in gesprek gaan met verschillende partijen. En nog belangrijker als je bepaalde mensen/accounts niet wil zien, dan kun je accounts ook blokkeren. Dit kan je aanvragen via privé-bericht bij Caro.

Voor samenwerkingspartners geldt 1 account per samenwerkingspartner.

Stuur een mail en wordt lid! Je bent welkom.

We willen groeien...

… op verschillende manieren en daarvoor hebben we mensen nodig als deelnemers aan projecten, meedenkers in de organisatie en samenwerkingspartners.

Echter niets gaat zonder toestemming en medeweten van degenen die al in de organisatie aan de slag zijn.

We willen daarom vanaf maart maandelijks een PeerOverleg (PO) gaan inplannen, de locatie is verschillend, alsook de data en tijden.

Deze is alleen toegankelijk voor deelnemers, meedenkers en bestuursleden.

Ben je als samenwerkingspartner al met ons verbonden? Dan is het plan om 2x per jaar een AlgemenePerenOverleg (ofwel APO in plaats van een ALV), deze is toegankelijk voor alle partijen.

Ben je nog geen deelnemer, meedenker of samenwerkingspartner en wil je dat wel worden? Neem dan contact op via het emailadres.

Je bent van harte welkom!

Contactinformatie
mailen naar:
Bellen/sms/whatsapp:
info@peersupportprojecten.nl
(+31)6-30093890